O czasopiśmie

"Annales Pomorienses. Ius" to rocznik związany z Instytutem Prawa i Administracji, ukazujący się nakładem Wydawnictwa Akademii Pomorskiej w Słupsku. Profil redakcyjny obejmuje dwie dyscypliny nauk społecznych – nauki prawne i nauki o polityce i administracji.

Ogłoszenia